Eines
Skills

Skills

I have been working with
a new collage-based technique

During my career I have developed a range of skills and a distinctive graphic language.
Recently I have been developing and working with a new collage-based technique which offers many possibilities related to shadow, light, texture and even movement. I combine this with my existing language and I believe the combination creates a compelling and unique creative offer for my clients.

Al llarg de la meva carrera professional he utilitzat diferents tècniques amb un llenguatge gràfic distintiu. Recentment he treballat amb un nou tipus de collage que ofereix moltes possibilitats amb el seu joc d’ombres, llums, textures i fins i tot moviment. La combinació d’això amb el llenguatge gràfic que he desenvolupat al llarg dels anys dóna lloc a un resultat creatiu original i únic pels meus clients..

A lo largo de mi carrera profesional he utilizado distintas técnicas con un lenguaje gráfico distintivo. Recientemente he trabajado con un nuevo tipo de collage que ofrece múltiples posibilidades con su juego de sombras, luces, texturas e incluso movimiento. La combinación de esto con el lenguaje gráfico que he desarrollado a lo largo de los años da lugar a un resultado creativo original y único para mis clientes.